Aktuellt

Vi bjuder på rådgivningen vid ett första möte.

Att Fyreko är en ekonomibyrå med stor bredd innebär att du kan anlita oss i en mängd olika frågor. Kanske befinner du dig i en situation där det kan vara aktuellt med en försäljning av ditt företag, eller ett generationsskifte där ett eller flera av dina barn ska ta över.

Kanske funderar du på om ditt företag behöver en revisor eller så kanske ditt företag har växtvärk i positiv betydelse. När ett företag växer kan det vara svårt att hinna med att utveckla rutinerna i samma takt. Viktiga frågor kan bli liggande och administrationen hamna på efterkälken. Eftersom många branscher haft en konjunkturnedgång kan det finnas andra anledningar att se över ekonomin och de administrativa rutinerna.

Eftersom vi med rask takt närmar oss deklarationstider kanske du har viktiga frågeställningar du behöver diskutera med en utomstående expert.

Har du nyligen startat ett aktiebolag kan det vara många frågor du ställs inför; Hur ska jag lägga upp rutinerna för bokföringen och redovisningen? Hur mycket redovisningshjälp behöver jag och vad kostar det? Vilka effekter får det nystartade bolaget på min privata ekonomi?

Vår ambition är att vara ett starkt stöd och en partner till främst lite mindre företag. Tveka inte att kontakta oss och utnyttja vårt erbjudande om ett kostnadsfritt första möte. Du kan då berätta mer om din situation och med en bra bakgrund kan vi ge dig bra råd om hur du kan använda våra tjänster!